Proste Urządzenia Darmowej Energii

W darmowej energii nie ma nic magicznego, a przez „swobodną energię” rozumiem coś, co wytwarza energię wyjściową bez potrzeby używania paliwa, które musisz kupić.


Rozdział 23: Moc z Bezwładności

System Koła Zamachowego Chas Campbell
Ostatnio pan Chas Campbell z Australii wykazał wzrost mocy elektrycznej dzięki opracowanemu przez niego systemowi koła zamachowego. Zasadniczo obraca silnik sieciowy, odpowiednio napędza go za pomocą układu napędowego, który zawiera 10-kilogramowe koło zamachowe, dzięki czemu obraca się generator prądu przemiennego przy jego optymalnej prędkości wynoszącej nieco ponad trzy tysiące obrotów na minutę. Gdy system pracuje z pełną prędkością, Chas przełącza silnik sieciowy, aby był zasilany przez moc wyjściową generatora. Działa to bardzo dobrze i pozwala jego samozasilającemu systemowi zasilać inne narzędzia, takie jak wiertarki. To jest układ:
Pozwól mi wyjaśnić cały system. Silnik główny o mocy 750 watów (1 moc) służy do napędzania szeregu pasów i kół pasowych, które tworzą przekładnię, która wytwarza ponad dwukrotnie większą prędkość obrotową na wale generatora elektrycznego. Intrygującą rzeczą w tym systemie jest to, że większa moc elektryczna może być pobierana z generatora wyjściowego, niż wydaje się być pobierana z napędu wejściowego do silnika. Jak to możliwe? Cóż, chociaż nie wydaje się to być powszechnie znane, uważa się, że obręcz obracającego się koła zamachowego stale przyspiesza do wewnątrz w kierunku osi. To stałe przyspieszenie powoduje napływ energii z pola grawitacyjnego do układu. Ważne jest to, że system Chas Campbell jest samozasilający i może zasilać również inne urządzenia.

Teraz spójrz na konstrukcję, której użył Chas:
Zauważasz, że nie tylko ma on ciężkie koło zamachowe o sporej wielkości, ale że są zamontowane trzy lub cztery inne tarcze o dużej średnicy, w których obracają się również przy pośrednich prędkościach obrotowych. Chociaż dyski te mogły nie zostać tam umieszczone jako koła zamachowe, to jednak działają one jak koła zamachowe i każdy z nich przyczyni się do wzrostu darmowej energii całego układu. Film z dokładnej replikacji o mocy wejściowej 750 watów i mocy wyjściowej 2340 watów znajduje się tutaj: tutaj a ta implementacja nie wydaje się mieć ciężkiego koła zamachowego, jak widać na tym zdjęciu, chociaż największe koło pasowe wygląda tak, jakby zawierało znaczną wagę:
Analiza Jacoba Byzehra.
W 1998 r. Jacob złożył wniosek patentowy na projekt typu pokazanego przez Chasa Campbella. Jacob przeanalizował operację i zwraca uwagę na kluczowy czynnik projektowy:
Jacob twierdzi, że bardzo ważną cechą dla wysokiej wydajności z tego rodzaju układem jest stosunek średnic kół napędowych i startowych na wale, który zawiera koło zamachowe, szczególnie w systemach, w których koło zamachowe obraca się z dużą prędkością. Koło pasowe musi być trzy lub cztery razy większe niż koło pasowe przystawki odbioru mocy. Dzięki silnikowi Chas 1430 obr./min i powszechnie dostępnemu generatorowi 1500 obr./min skok 230: 70 do wału koła zamachowego zapewnia zadowalającą prędkość generatora, zapewniając stosunek 3,28 między kołem napędzającym o średnicy 230 mm a mocą o średnicy 70 mm koło pasowe do startu. Jeśli zastosowany zostanie generator, który został zaprojektowany do użytku z generatorem wiatrowym i którego szczytowa moc wyjściowa wynosi zaledwie 600 obr / min, to można osiągnąć jeszcze lepszy stosunek średnicy koła pasowego.


Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.tuks.nl