Proste Urządzenia Darmowej Energii

W darmowej energii nie ma nic magicznego, a przez „swobodną energię” rozumiem coś, co wytwarza energię wyjściową bez potrzeby używania paliwa, które musisz kupić.


Rozdział 25: Moc z wahadła

System Wahadła / Dźwigni Veljko Milkovicia
Ogólna idea, że nie można uzyskać nadwyżki mocy z czysto mechanicznego urządzenia, jest wyraźnie błędna, jak niedawno wykazał Veljko Milkovic na tutaj gdzie jego dwustopniowy układ wahadła / dźwigni pokazuje COP = 12 wyjściowej nadwyżki energii. COP oznacza „Współczynnik wydajności”, który jest wielkością obliczoną przez nurkowanie mocy wyjściowej przez moc wejściową które operator musi zapewnić aby system działał. Ten czysto mechaniczny system ma moc wyjściową dwanaście razy większą niż moc potrzebna do wychylenia wahadła. Pamiętaj, że mówimy o poziomach mocy, a nie o wydajności. Wydajność systemu nie jest wyższa niż 100% i osiągnięcie tego poziomu 100% jest prawie niemożliwe.

Oto schemat jego bardzo udanego systemu dźwigni / wahadła Veljko:
W tym przypadku belka 2 jest znacznie cięższa niż waga wahadła 4. Ale kiedy wahadło jest ustawione wahając się przez lekkie pchnięcie, belka 2 uderza w kowadło 1 ze znaczną siłą, z pewnością znacznie większą siłą niż była potrzebna do wytworzenia huśtawka wahadłowa.

Ponieważ istnieje nadwyżka energii, wydaje się, że nie ma powodu, dla którego nie powinna ona być samowystarczalna poprzez zwrot części nadwyżki energii w celu utrzymania ruchu. Bardzo prostą modyfikacją w tym celu może być:
Tutaj główna belka A jest dokładnie wyważona, gdy ciężar B wisi nieruchomo w pozycji „spoczynkowej”. Kiedy ciężar B jest ustawiony na wahanie, powoduje oscylację wiązki A, zapewniając znacznie większą moc w punkcie C ze względu na znacznie większą masę wiązki A. Jeżeli dostarczona jest dodatkowa, lekka wiązka D i zrównoważona wagą E, tak że ma bardzo lekki nacisk w górę na jego zatrzymanie ruchu F, wówczas operacja powinna być samowystarczalna.

W tym celu pozycje są dostosowywane tak, że gdy punkt C przesuwa się do najniższego punktu, po prostu popycha wiązkę D lekko w dół. W tym momencie waga B znajduje się najbliżej punktu C i ma zamiar znów zacząć huśtać się w lewo. Pchnięcie wiązki D w dół powoduje, że jej czubek popycha ciężar B tylko na tyle, aby utrzymać kołysanie. Jeśli masa B ma masę „W”, wówczas punkt C wiązki A ma ciąg 12 W na działający model Veljko. Ponieważ energia potrzebna do nieznacznego przesunięcia wiązki D jest dość niewielka, większość ciągu o mocy 12 W pozostaje do wykonania dodatkowej użytecznej pracy, takiej jak obsługa pompy.


Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.tuks.nl