Proste Urządzenia Darmowej Energii

W darmowej energii nie ma nic magicznego, a przez „swobodną energię” rozumiem coś, co wytwarza energię wyjściową bez potrzeby używania paliwa, które musisz kupić.


Rozdział 26: Moc z Ziemi

Bateria uziemiająca o mocy 3 kilowatów
Ten akumulator nie wymaga ładowania. Baterie uziemienia są dobrze znane. Są to pary elektrod zakopanych w ziemi. Można z nich pobierać energię elektryczną, ale generalnie nie są one interesujące, ponieważ poziomy mocy nie są świetne. Jednak w swoim patencie z 1893 r. Michael Emme, Francuz mieszkający w Ameryce, określił, jak uzyskać bardzo poważny poziom mocy z akumulatora ziemi swojego projektu. W tej konkretnej jednostce, którą opisuje w swoim amerykańskim patencie 495 582, dostaje 56 amperów przy nieco mniej niż 54 woltach, co stanowi trzy kilowaty lub 4 HP. W tamtym wczesnym okresie generalnie nie było zapotrzebowania na energię elektryczną, ale Michael stwierdza, że wybierając liczbę i sposób podłączenia poszczególnych elementów, można uzyskać dowolne pożądane napięcie i / lub prąd. Jest to oczywiście prosty system, który nie wymaga elektroniki.

Należy pamiętać, że niektóre formy konstrukcji wykorzystują mocne kwasy, a nieostrożne obchodzenie się z mocnym kwasem może spowodować uszkodzenie skóry i inne uszkodzenia. Podczas pracy z kwasami należy stosować odzież ochronną, a zasady powinny być gotowe do natychmiastowego użycia, jeśli nieostrożne obchodzenie się z substancją powoduje rozpryskiwanie.

Podsumowując swój patent, Michael mówi:

Mój wynalazek dotyczy chemicznych generatorów elektryczności, w których przygotowana bryła ziemi jest nośnikiem i wzbudzeniem dla elektrod lub elementów. Dowolna liczba elementów może być zmontowana w tym samym kawałku ziemi i połączona w łańcuch lub szereg łańcuchów w celu wytworzenia pożądanego napięcia i / lub natężenia.

Uważam, że kilka prostych łańcuchów elementów może funkcjonować osobno, pod warunkiem, że przerwa między łańcuchami jest znacznie większa niż przerwa między elementami, które tworzą łańcuch. Będąc dość osobnymi, łańcuchy te można łączyć szeregowo, aby zwiększyć napięcie, lub równolegle, aby zwiększyć dostępny prąd.

Konieczne jest przygotowanie gleby w ziemi w bezpośrednim obszarze wokół elektrod, które tworzą każdy element w łańcuchu.Fig.1 pokazuje pięć elementów połączonych w łańcuch. Ten widok jest z góry z prostokątami wskazującymi otwory w ziemi, gdzie każdy otwór zawiera siedem oddzielnych par elektrod.


     

Fig.2 i Fig.3 pokazać, jak poszczególne elektrody wkładane są do przygotowanej gleby „C”, która jest otoczona nietraktowaną ziemią „B”. Elektroda „D” jest wykonana z żelaza, a „E” z węgla.Fig.4 pokazuje, jak elektrody w kształcie klina można wykorzystać jako alternatywną konstrukcję. Zaletą jest to, że łatwiej wyciągnąć zwężającą się elektrodę z ziemi.Fig.5 pokazuje wewnętrzne obwody przepływu prądu, które działają, gdy używany jest łańcuch elementów. Strzałki wskazują kierunek przepływu prądu.Fig.6 pokazuje wygodną metodę okresowego nawilżania przygotowanych obszarów glebowych.

Gleby dowolnego rodzaju można przystosować do stosowania z tego rodzaju generatorem elektrycznym poprzez nasycenie gleby bezpośrednio otaczającej każdą parę elektrod odpowiednim roztworem bogatym w tlen, chlor, brom, jod lub fluor lub roztworem sól zasady.

W przypadku elektrod wolę używać miękkiego żelaza dla elektrody dodatniej i twardego prasowanego węgla koksowego dla elektrody ujemnej. Elektroda dodatnia jest korzystnie żelaznym prętem w kształcie litery U, który ma okrągły przekrój poprzeczny. Dwie kończyny U leżą na pręcie węgla. Można stosować żeliwo, ale daje ono niższe napięcie, prawdopodobnie z powodu zawartego w nim węgla i innych zanieczyszczeń.

Magnez daje doskonałe wyniki, wytwarzając 2,25 wolta na parę elektrod, przy czym węgiel jest elektrodą ujemną.


     

Realizując mój wynalazek, wyrównuję kawałek ziemi o wystarczającej powierzchni, aby pomieścić łańcuch generujący lub łańcuchy. Na przykład dla trzystu elementów dodatnich, każdy o długości dwadzieścia cali (500 mm) i średnicy dwóch cali (50 mm), wygięty jak pokazano na ryc. 3, długość kawałka ziemi powinna wynosić około 107 stóp (32 metry) i 3 stopy (1 metr) szerokości. Kopię 43 otwory w odległości 30 cali (735 mm) od siebie (od środka do środka) w linii. Każdy otwór ma szerokość 10 cali (250 mm) i 30 cali (750 mm) i jest wystarczająco głęboki, aby pomieścić siedem par elektrod.

Luźna gleba wykopana z otworów jest mieszana z wybraną solą lub kwasem w celu uruchomienia generatora. Na przykład, jeśli ziemia jest pleśnią roślinną, wówczas należy dodać handlowo stężony kwas azotowy w ilości wystarczającej do nasycenia gleby, a nadtlenek manganu lub pirolusyt należy zmieszać z masą. Jeśli gleba ma charakter piaszczysty, można zastosować kwas solny lub węglan sodu („soda myjąca”) lub potaż. Jeśli cewka jest gliną, można użyć kwasu chlorowodorowego lub siarkowego i chlorku sodu, sól rozpuszcza się w wodzie i wlewa do otworu, zanim kwas zostanie zmieszany z glebą. Dno otworu zwilża się wodą, a przygotowaną glebę zmieszaną z wodą do konsystencji gęstej pasty umieszcza się następnie w otworze otaczającym elektrody. 43 grupy elektrod po połączeniu szeregowym, jak pokazano na ryc. 1, da 53,85 woltów i 56 amperów, wytwarzając łącznie 3015 watów.Zwiększając liczbę ogniw, pojemność generatora można odpowiednio zwiększyć do dowolnej pożądanej mocy wyjściowej. Przygotowaną glebę należy okresowo zwilżyć, najlepiej kwasem, którym została poddana obróbce przy pierwszym przygotowaniu do działania. W generatorze przeznaczonym do ciągłego użytkowania wolę zapewnić zbiornik pokazany jako „A” na ryc. 6 i poprowadzić rurkę wykonaną z materiału, który nie jest atakowany przez kwas, wzdłuż łańcucha elementów, za pomocą dyszy nad każdym elementem, aby wszystkie można było bardzo łatwo zwilżyć. Wszelkie nagromadzenie tlenków lub innych produktów reakcji między przygotowaną glebą a elektrodami można usunąć, podnosząc elektrodę dodatnią, a następnie wciskając ją z powrotem na miejsce. Elektrodę węglową można oczyścić, po prostu obracając ją bez podnoszenia jej z miejsca.

Uważam, że okres użytkowania generatora, podczas którego nie jest konieczne dodawanie soli ani kwasu, wzrasta wraz z okresem użytkowania. Na przykład, w pierwszym dniu stosowania kwas lub sól należy dodać po 10 godzinach użytkowania, po czym zapewni on 26 godzin pracy, a następnie po kolejnym zwilżeniu będzie działał przez 48 godzin i tak dalej, stopniowo wydłużenie czasu między zwilżeniem. Generator ten działa bardzo konsekwentnie i niezawodnie.

* * * *

Obecnie uważamy, że prąd przemienny napięcia sieciowego jest najwygodniejszy w użyciu. W przypadku takiego systemu skłaniałby nas do użycia zwykłego falownika, który działa na dwanaście woltów lub dwadzieścia cztery wolty. Należy jednak pamiętać, że roboczy prąd wejściowy jest wysoki, a zatem drut używany do przenoszenia tego prądu musi być gruby. Przy 12 V każdy kilowat to prąd o wartości co najmniej 84 amperów. Przy 24 V prąd ten wynosi 42 amperów (sam falownik jest droższy, ponieważ kupuje się go mniej). Znaczne wykorzystanie w domu można uzyskać z falownika o mocy 1500 W.

Miękka konstrukcja żelazo / węgiel opisana przez Michaela Emme wytwarza 54 V z 43 zestawów elektrod, co wskazuje około 1,25 V na zestaw przy wysokim poborze prądu. Wydaje się dość prawdopodobne, że dziesięć lub jedenaście zestawów elektrod dałoby około 12 V przy wysokim prądzie, a trzy z tych równolegle połączonych łańcuchów powinny być w stanie zasilać falownik 1500 W o mocy 12 V w sposób ciągły przy wyjątkowo niskich kosztach eksploatacji.


Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.tuks.nl