Proste Urządzenia Darmowej Energii

W darmowej energii nie ma nic magicznego, a przez „swobodną energię” rozumiem coś, co wytwarza energię wyjściową bez potrzeby używania paliwa, które musisz kupić.


Rozdział 30: Generator Lawrence'a Tseunga

Lawrence przedstawił swoją teorię energii wyprowadzającej, która wskazuje, że nadmiar energii można pobrać ze środowiska. Metodą wywołania tego efektu, którą zastosował, jest stworzenie niezrównoważonego koła i wykazanie, że wytwarzana jest nadwyżka energii. Należy podkreślić, że energia nigdy nie jest tworzona ani niszczona, a zatem, kiedy mierzy więcej energii w swoim urządzeniu niż energia, którą wykorzystuje do jej zasilania, energia nie jest wytwarzana, lecz jest pobierana z lokalnego środowiska. Lawrence ostatnio zademonstrował prototyp dla członków społeczeństwa:
Wykazano, że to proste urządzenie ma 3,3 razy większą moc wyjściową niż moc wejściowa potrzebna do jego działania. Jest to wczesny prototyp, który został zademonstrowany w październiku 2009 r., A Lawrence i jego pomocnicy pracują nad produkcją bardziej zaawansowanych modeli, które mają kilowaty nadwyżki energii elektrycznej.

Pan Tseung zauważa: „Teoria energii wyprzedzającej Lee-Tseung została po raz pierwszy ujawniona światu 20 grudnia 2004 r. W Tai Po w Hongkongu. Teoria energii wiodącej zasadniczo mówi, że można wyprowadzić (lub przynieść in) Energia z otoczenia w maszynę do wyprowadzania energii. Całkowita energia wejściowa jest równa sumie dostarczonej energii plus energia wyprowadzenia. Na przykład, jeśli dostarczona energia wynosi 100 jednostek i wyprowadzenie energia wynosi 50 jednostek, całkowita energia wejściowa urządzenia wyniesie 150 jednostek. Oznacza to, że energia wyjściowa może być większa niż dostarczona energia 100 jednostek dostarczonych przez osobę korzystającą z urządzenia.

Jeśli zignorujemy niewielką utratę energii spowodowaną mniej niż 100% wydajnością samego urządzenia, wówczas Energia wyjściowa będzie stanowić całość ze 150 jednostek. Jeśli wykorzystamy 50 jednostek energii wyjściowej i przekażemy 100 jednostek mocy jako dostarczoną energię, wówczas dostarczona energia może ponownie wyprowadzić kolejne 50 jednostek nadwyżki energii wyjściowej do wykorzystania. W ten sposób Lead-Out Energy Machine może w sposób ciągły wyprowadzać wolną od zanieczyszczeń, praktycznie niewyczerpaną i łatwo dostępną dla nas energię. Nie musimy spalać żadnych paliw kopalnych ani zanieczyszczać naszego środowiska. Dwa przykłady energii wyprowadzającej, do której mamy dostęp, to energia grawitacyjna i energia elektronowa.

Teoria Lead-Out Energy nie narusza prawa zachowania energii. Prawo zachowania energii zostało zastosowane jako blokada drogowa dla tak zwanych urządzeń „Overiox”. Urzędy patentowe i instytut naukowy rutynowo odrzucają wynalazek jako należący do niemożliwej kategorii „perpetuum mobile”, jeżeli wynalazca nie jest w stanie zidentyfikować źródła energii swojego wynalazku.

Tong Po Chi pomógł nam wyprodukować maszynę Lead-Out Energy o średnicy 60 cm w październiku 2009 roku. Energia wyjściowa tego urządzenia jest trzykrotnie większa niż energia wejściowa. Wyniki te są potwierdzane woltomierzami i amperomierzami mierzącymi energie wejściową i wyjściową.

Koło Tong zostało pokazane na dwóch otwartych wystawach w Hongkongu (Inno Carnival 2009 i Inno Design Tech Expo) w listopadzie i grudniu 2009 r. Widziało go ponad 25 000 osób. Nagrano w Better Hong Kong Radio Show, a rozmowy prowadzone są w języku chińskim. W tej chwili koło Tong jest w Studio radiowym, gdzie eksperci mogą oglądać i badać na własnych instrumentach. ”

Koło Tong ma średnicę 600 mm i ten duży rozmiar jest uważany za ważny. Ma 16 magnesów trwałych zamontowanych na obręczy i 15 cewek z rdzeniem powietrznym zamontowanych wokół niego na stojanie. Jest jeden czujnik położenia. Cewki mogą być przełączane jako cewki napędowe lub cewki zbierające energię:
W tym układzie, jeśli ustawia przełączniki, jak pokazano dla dziesięciu z piętnastu pokazanych tutaj cewek, działają one jak cewki napędowe. Czujnik jest regulowany w taki sposób, że obwód napędowy dostarcza krótki impuls zasilający do tych cewek tuż po tym, jak magnesy miną swoje dokładne położenie wyrównania z cewkami. Powoduje to, że wytwarzają one pole magnetyczne, które odpycha magnesy, wpychając wirnik wokół.

Puls jest bardzo krótki, więc do wykonania tego pulsowania potrzeba bardzo mało mocy. Jak wspomniano wcześniej, dowolna liczba cewek może być przełączana w celu zapewnienia tej siły napędowej. Dzięki tej szczególnej konstrukcji koła autorstwa Tonga najlepszą liczbą okazało się dziesięć cewek napędowych.

Odbiór mocy jest osiągany przez gromadzenie energii elektrycznej wytwarzanej w niektórych cewkach, gdy magnesy przesuwają się obok nich:
W tym szczególnym układzie pięć cewek gromadzi energię, a dziesięć zapewnia napęd. Dla uproszczenia schemat pokazuje pięć sąsiadujących ze sobą cewek zbierających i chociaż to by działało, koło jest lepiej wyważone, jeśli cewki napędowe są równomiernie rozmieszczone wokół obręczy. Z tego powodu to przełączenie zostałoby faktycznie wybrane, aby uzyskać pięć zestawów dwóch cewek napędowych, a następnie jedną cewkę zbierającą, ponieważ daje to idealnie zrównoważony nacisk na koło.

Dwa powyższe schematy pokazano osobno, aby wyjaśnić, w jaki sposób rozmieszczone jest przełączanie napędu i przełączanie poboru mocy. Pełny układ konstrukcyjny i zrównoważone przełączanie pokazano na poniższym schemacie, który wskazuje, w jaki sposób wdrożono pełny projekt w tej konkretnej implementacji projektu koła. Czujnik może być cewką zasilającą półprzewodnikowy obwód przełączający lub może być półprzewodnikiem magnetycznym zwanym urządzeniem z efektem Halla, który może również zasilać obwód półprzewodnika. Alternatywą byłby kontaktron, który jest prostym przełącznikiem mechanicznym zamkniętym w gazie obojętnym w małej szklanej obudowie. Odpowiednie obwody przełączające są opisane i wyjaśnione w samouczku elektronicznym.
Tseung zauważa, że duży rozmiar koła wynika z faktu, że siła impulsu wymaga czasu, aby przekazać impuls do koła i wyprowadzić energię z otoczenia do układu. Jeśli chcesz zobaczyć to aktualne koło, możesz wysłać wiadomość e-mail do dr Alexandra Yuan na adres ayuan@hkstar.com, aby umówić się na spotkanie. Koło Tong znajduje się w Better Hong Kong Radio Studio w Causeway Bay, Hongkong. Po prostu powiedz, że chcesz zobaczyć Lead-Out Energy Machine. Demonstracja może być w języku angielskim lub chińskim. Najlepiej byłoby, gdyby grupa składała się z co najmniej sześciu gości, przy czym co najmniej jeden z nich byłby wykwalifikowanym inżynierem lub naukowcem i można przywieźć własne kamery i / lub sprzęt testowy. Planowane jest wyprodukowanie wersji o mocy 300 watów, a drugiej o mocy 5 kilowatów. Planowane są również zestawy edukacyjne.

Jeśli zdecydujesz się powtórzyć ten konkretny projekt, aby podnieść poziom mocy wyjściowej, możesz rozważyć umieszczenie innego zestawu cewek wokół koła i użycie ich jako piętnastu dodatkowych cewek zbierających energię lub alternatywnie, pulsowanie koła dwa razy częściej. Dodanie jednej lub więcej dodatkowych tarcz wirnika do tego samego wału obrotowego jest również opcją, która ma tę zaletę, że zwiększa ciężar wirnika i poprawia wpływ impulsów na wirnik.

Średnica drutu używanego do nawijania cewek jest wyborem projektowym, który ma szeroki zakres. Im grubszy drut, tym większy prąd i większy impuls podany na koło. Cewki są zwykle połączone równolegle, jak pokazano na schematach.

Ze względu na sposób, w jaki natężenie pola magnetycznego spada wraz z kwadratem odległości, ogólnie uważa się za dobrą praktykę projektowania, aby cewki były półtora razy szersze, niż są głębokie, jak pokazano na powyższych schematach, ale nie jest to czynnik krytyczny. Ten projekt jest oczywiście wersją silnika Adamsa opisaną na początku tego rozdziału. Chociaż tego rodzaju silniki można budować na wiele różnych sposobów, konstrukcja zastosowana przez pana Tonga ma pewne wyraźne zalety, więc oto nieco więcej szczegółów na temat tego, jak rozumiem konstrukcję, która ma zostać wykonana.
Istnieją dwa elementy boczne, które są połączone ze sobą szesnastoma poprzecznymi belkami, z których każdy jest utrzymywany na miejscu za pomocą dwóch śrub na każdym końcu. Daje to sztywną strukturę, a metoda budowy jest tak prosta, jak to możliwe, z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów, które są obrabiane za pomocą najbardziej podstawowych narzędzi ręcznych. Konstrukcja pozwala również na całkowite bezproblemowe rozebranie silnika, przetransportowanie go jako „płaskiej paczki”, a następnie zmontowanie w nowym miejscu. Ułatwia także osobom, które chcą zobaczyć silnik po demontażu w celu upewnienia się, że nie ma ukrytego źródła zasilania.
Każdy z drewna krzyżowego stanowi bezpieczną platformę montażową dla elektromagnesu i powiązanego z nim przełącznika. We wdrożeniu pana Tonga wydaje się, że jest tylko jeden wirnik, skonfigurowany jak pokazano powyżej z szesnastoma magnesami stałymi zamontowanymi w jego obrzeżu. Wszystkie bieguny magnetyczne tych magnesów są zorientowane w tym samym kierunku. Oznacza to, że bieguny magnetyczne skierowane na zewnątrz są biegunami południowymi lub wszystkimi biegunami północnymi. Nie ma znaczenia, czy bieguny skierowane na zewnątrz są na północ, czy na południe, ponieważ Robert Adams z powodzeniem zastosował oba układy, ale powiedziawszy to, większość ludzi woli mieć bieguny północne skierowane na zewnątrz.

Robert zawsze twierdził, że wystarczy jeden wirnik, ale jego techniki były tak wyrafinowane, że był w stanie wydobyć kilowaty nadwyżki mocy z jednego małego wirnika. Dla nas, dopiero rozpoczynając eksperymenty i testy tego typu silnika, rozsądne wydaje się trzymanie się tego, co osiągnął sukces pana Tonga. Jednak ta wersja autorstwa pana Tonga nie jest jego ostatecznym silnikiem, ale tylko jednym z serii stale ulepszanych silników.

Poniższy schemat pokazuje układ, w którym trzy wirniki są przymocowane do jednego wału i chociaż możesz zdecydować się na zbudowanie go za pomocą tylko jednego wirnika, jeśli belki poprzeczne są wystarczająco długie, to jeden lub dwa dodatkowe wirniki można bardzo łatwo dodać późniejszy termin.
Tutaj pokazane są tylko dwa poprzeczne belki. Cewki elektromagnesu stosowane przez Mr Tonga mają rdzeń powietrzny, ponieważ ten typ ma najmniejszy wpływ na przepływające magnesy. Jednak elektromagnesy z rdzeniami wydają się być znacznie większą mocą dla każdego przepływającego przez nie prądu. Teoretycznie rdzeń powinien być wykonany z odcinków izolowanego drutu żelaznego, ponieważ zmniejszyłoby to straty mocy przez prądy wirowe płynące w rdzeniu, ale Robert faktycznie zaleca rdzenie z litego metalu, a ponieważ był najbardziej doświadczoną osobą w tej dziedzinie, zwracał uwagę to, co powiedział, wydaje się rozsądne.

Materiał rdzenia musi być metalem, który łatwo i silnie magnetyzuje, ale który nie zachowuje swojego magnetyzmu, gdy prąd przestaje płynąć. Niewiele metali ma te cechy i zwykle zaleca się miękkie żelazo. W dzisiejszych czasach miękkie żelazo nie zawsze jest łatwo dostępne, dlatego wygodną alternatywą jest centralna śruba kotwy murarskiej, która ma doskonałe właściwości:
Wałek śruby można dość łatwo przeciąć piłą do metalu, ale pamiętaj o usunięciu (lub spiłowaniu) łba śruby, ponieważ wzrost średnicy ma znaczący wpływ na właściwości magnetyczne rdzenia elektromagnesu, jeśli zostanie on pozostawiony w miejscu. Pokazana powyżej śruba jest kotwą do muru M16 x 147 mm o średnicy śruby 10 mm. Niektóre markery tablic suchościeralnych z filcu z tuszem mają sztywny korpus, który dokładnie pasuje do śruby 10 mm i stanowi doskonałą rurkę do budowy szpulki elektromagnesu.

Dzięki rdzeniu w elektromagnesach wirnik zyskuje dodatkową moc obrotową. Początkowo magnesy na wirniku przyciągane są do rdzeni elektromagnesu, nadając wirnikowi siłę obrotową, która nie wymaga dostarczania prądu. Kiedy magnesy wirnika znajdują się w najbliższym punkcie względem rdzeni elektromagnesu, uzwojenia są na krótko zasilane, co powoduje silne odepchnięcie magnesów wirnika, powodując wirowanie wirnika.

Istnieje wiele różnych konstrukcji prostych obwodów napędowych i prawdopodobnie warto wypróbować różne typy, aby sprawdzić, które z nich najlepiej pasują do konkretnego silnika. W ten sam sposób istnieje wiele rodzajów obwodów zbiorczych do usuwania części generowanej nadwyżki energii. Najprostszym z nich jest po prostu mostek diodowy, być może zasilający akumulator i ładujący go w celu późniejszego użycia. Jeśli zostaniesz wyrafinowany w obwodzie zbierającym i po prostu odłączysz zasilanie na bardzo krótki czas w odpowiednim momencie, odcięcie bieżącego poboru powoduje impuls elektromagnetyczny wstecznego pola elektromagnetycznego w elektromagnesie zbierającym, który powoduje, że daje on rotor dodatkowy napęd push - zarówno odbiór prądu, jak i napęd rotora w jednym pakiecie.
Oto dwa z najprostszych możliwych obwodów, jeden do napędu i jeden do odbioru energii. Tranzystor obwodu napędowego jest włączany przez napięcie generowane w szarej cewce przez przepływający magnes wirnika. Tranzystor podaje następnie duży impuls prądu do czarnej cewki, napędzając wirnik po drodze. Neon i dioda służą do ochrony tranzystora, a fizyczny układ tego obwodu może wyglądać następująco:
Rezystor zmienny 1K jest regulowany, aby zapewnić najlepszą wydajność, a włącznik / wyłącznik jest opcjonalny. Można także wypróbować bardziej zaawansowane układy i porównać wydajność. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewałbym się, że wersja z trzema wirnikami zapewni lepszą wydajność niż implementacja z jednym wirnikiem, ale do zweryfikowania tego potrzebne byłyby eksperymenty.


Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.tuks.nl